Kallelse till extra bolagstämma i iCell AB (publ)

2019-10-22

Aktieägarna i iCell AB (publ), har idag kallats till extra bolagstämma fredagen den 8
november, 2019, kl. 10:00, Quick Office Kontorshotell, Svärdvägen 21, 182 33 Danderyd.
Kallelsen har offentliggjorts genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar och genom att
hållas tillgänglig på bolagets webbplats www.icell.se. Aktieägare som önskar närvara ska
anmäla sig till David Janson via telefon: 0200-210 300 eller e-post:
investor.relations@icell.se senast den 5 november, 2019. För att ta del av kallelsen kan
aktieägarna besöka bolagets hemsida eller kontakta bolaget via ovan nämnda telefon eller epost adress.

Stockholm, oktober 2019

iCell AB (publ)

Styrelsen

Fler nyheter

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering