KTH visar upp iCell Skiva

2015-11-24

KTH visade upp intressanta forskningsprojekt i en egen monter under SPCIs Höstmöte (Svenska Pappers- och Cellulosaingeniörsföreningen) den 18 – 19 november. Bland de visade projekten ingick isolerprojektet i samarbete med iCell, som fick ett eget litet hus i montern, isolerad med iCells nya cellulosabaserade skivor.

Mötet är en mötesplats för skogs-, massa- och pappersindustrin och samlar varje år deltagare från hela Sverige. I år fick deltagarna band annat lyssna till Anders Borg, fd finansminister, och IVAs (Ingenjörsvetenskapsakademien) vd Björn Nilsson, som båda även passade på att besöka KTHs monter.

Läs mer på SPCI.se

Josefin Illergård PhD KTH, Björn Nilsson vd IVA, Monica Ek professor KTH

Fler nyheter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering