Utvecklings- och hållbarhetsarbete på iCell

2015-02-18

Som ett led i vårt utvecklings- och hållbarhetsarbete har vi haft Hållbarhetskonsulterna Sivertsson och Fredrikssonpå besök hos oss på iCell. Hållbarhet handlar om så mycket mer än bara miljö och återvinning. Att arbeta med hållbarhetsfrågor innebär att vi tar ett socialt-, ett miljömässigt- och ett ekonomiskt ansvar. Dessa tre ben är grunden för varaktig hållbarhet.

Vår verksamhet påverkas av marknadens fokus på mer miljöanpassade produkter. Vår strategi syftar till att producera en innovativ och kvalitativ produkt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt både mot våra medarbetare och med bibehållen kvalitet mot våra kunder.

Hållbart företagande handlar om att

följa gällande lagar och förordningar
stödja och arbeta efter de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption
sträva efter att hållbarhetsarbetet blir en del i den dagliga verksamheten
se hållbarhetsarbetet som en ständig förbättringsprocess
För oss på iCell är det en naturlig del i vårt dagliga arbete att vi har ett hållbarhetstänk i allt vi gör. Nu har vi fått ett kvitto att vi gör just det.

Fler nyheter

  2020

  2019

  2018

  2017

  2016

  2015

  2014

  2013

  2012

  2011

  2010

  Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
  Mer om isolering

  Kvalitetssäkring

  Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

  icellqualitycontrolled

  samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

  Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering