Utvecklings- och hållbarhetsarbete på iCell

2015-02-18

Som ett led i vårt utvecklings- och hållbarhetsarbete har vi haft Hållbarhetskonsulterna Sivertsson och Fredrikssonpå besök hos oss på iCell. Hållbarhet handlar om så mycket mer än bara miljö och återvinning. Att arbeta med hållbarhetsfrågor innebär att vi tar ett socialt-, ett miljömässigt- och ett ekonomiskt ansvar. Dessa tre ben är grunden för varaktig hållbarhet.

Vår verksamhet påverkas av marknadens fokus på mer miljöanpassade produkter. Vår strategi syftar till att producera en innovativ och kvalitativ produkt på ett effektivt och ansvarsfullt sätt både mot våra medarbetare och med bibehållen kvalitet mot våra kunder.

Hållbart företagande handlar om att

följa gällande lagar och förordningar
stödja och arbeta efter de tio principerna i FN:s Global Compact inom områdena mänskliga rättigheter, arbetsrätt, miljö och bekämpning av korruption
sträva efter att hållbarhetsarbetet blir en del i den dagliga verksamheten
se hållbarhetsarbetet som en ständig förbättringsprocess
För oss på iCell är det en naturlig del i vårt dagliga arbete att vi har ett hållbarhetstänk i allt vi gör. Nu har vi fått ett kvitto att vi gör just det.

Fler nyheter

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering