Styrelse

 • Monika Nordlund

  Styrelseordförande

  DIHM-controller med inriktning på verksamhetsutveckling och processer. Monika har lång erfarenhet av att leda och driva stora som små organisationer och projekt inom olika branscher. De senaste 10 åren har Monikas fokus varit att som projektledare hjälpa och stötta företag med förändringsprojekt inom organisation, processutveckling, effektivisering och nya arbetssätt samt systembyten av affärs och ekonomisystem.

 • Björn Forsman

  Styrelseledamot

  Civilekonom, med inriktning på marknadsföring, tidigare verksam inom Life science företag som bl a VD för små noterade och onoterade bolag. Björn har bred erfarenhet av att leda säljdrivande bolag inom läkemedel, bioteknik och diagnostik. Idag är Björn är verksam som mentor för unga nyföretagare inom ALMI och nyföretagarcentrum.

 • Fotograf Rainer Ström

  Rainer Ström

  Styrelseledamot

  Entreprenör och innovatör, grundare och största aktieägare i bolaget. Rainer har arbetat med, – och kommersialiserat olika användningsområden för papper/cellulosa i över 30 år. I styrelsen har han haft olika roller genom åren. Nu inriktar sig Rainer mest på att hitta försäljningskanaler för iCell´s produkter, främst i Finland, Baltikum och Polen.

 • Henrik Lewander

  Styrelseledamot

  Civilingenjör inom industriell ekonomi. Henrik har bl a drivit datakonsultbolag och startat upp Opera softwares i Sverige. Sedan några år arbetar Henrik heltid som ”affärsängel” och bidrar både med kapital och kompetens till startup-bolag i flera olika branscher, bl.a IT, Life science och cleantech. Henrik är mycket van vid styrelsearbete.

 • Fotograf Mikael Månsson

  Mikael Månsson

  VD

  Grundare, initiativtagare, finanschef och VD. Entreprenör och ekonom, har ett förflutet inom finans, telekom och helikopterflygverksamhet. Byggt upp och grundat ett flertal företag,

Mer om iCell

Du sparar energi och pengar!

 • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
 • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering