Kvalite- och miljöpolicy

Arbetet på iCell skall kännetecknas av hög kompetens och lyhördhet för våra anställdas, kunders, samarbetspartners och intressenters behov. Företagets interna spelregler skall vara kända för samtliga anställda. Kvalitetsarbetet skall präglas av initiativ, förbättringar och kunskap i bästa samförstånd.

Vår kvalitetspolicy:

iCell skall ha ett högt kvalitetsmedvetande som skall genomsyra all vår verksamhet och målet för kvalitetsarbetet är nöjda kunder.

Vi kravställer därför vår verksamhet genom att:

 • har bra arbetsförhållanden för våra medarbetare
 • har rätt kompetens
 • är lyhörda för kundernas och övriga intressenters krav och förväntningar
 • tar ansvar för att leverera rätt kvalitet och i tid
 • har vilja och förmåga att förändra oss till nya krav och förväntningar
 • regelbundet följer upp kundtillfredsställelse
 • ständigt förbättrar och utvecklar processer
 • Vi följer gällande lagar, förordningar och rekommendationer som berör verksamheten.

Vi väljer leverantörer som förstår, respekterar och har förmåga att leverera rätt kvalitet.
Nyckeln till långsiktig framgång är beroende av vår gemensamma förmåga att skapa förtroende samt ett mervärde för våra kunder.

Vår miljöpolicy:

 • Vår verksamhet omfattar tillverkning och försäljning av cellulosabaserad isolering. iCell ska aktivt arbete för att minimera de negativa effekterna på miljön samt bidra till en hållbar utveckling genom att:
 • Utforma produkter med avseende på kretsloppstänkande, funktion, kvalitetskrav, produktionsmetoder, hälsa och ekonomi
 • Integrera miljöfrågorna i processer och arbetssätt
 • Skapa en miljöinriktad dialog med leverantörer och kunder och övriga intressenter
 • Eftersträvar vi att minska resursanvändning i samband med resor, energiförbrukning, avfallshantering och förebygga utsläpp.
 • Vi fastställer och följer upp miljömål och aktiviteter i vår affärsplan för att nå ständig förbättring.
 • Vi följer gällande lagstiftning, interna riktlinjer, krav och rekommendationer som berör
 • verksamheten.
 • Vi strävar efter att få miljömedvetna och engagerade medararbetare genom utbildning
 • och information för att skapa ett aktivt miljöarbete.

Mer om iCell

Du sparar energi och pengar!

 • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
 • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering