Historien om iCell

Vision och innovation

iCell grundades 9 juni 2009 av entreprenörerna Roger Gudmundsäter och Mikael Månsson. Med ett minimalt team av effektiva och duktiga medarbetare har hela projektet gått från idé till färdig fabrik på endast 2,5 år. Sedan projektstarten har vi skapat världens största, modernaste och mest automatiserade produktionsanläggning för cellulosaisolering tillverkad av returpapper.

Utveckling iCell Skiva

Under företagets första verksamhetsår fick vi återkommande förfrågningar om våra möjligheter att producera cellulosaisolering i skivformat. I slutet av 2013 beslutade styrelsen att anta utmaningarna genom att expandera verksamheten med tillverkning av framtidens miljöanpassade isoleringsskivor för värme, kyla och ljud. Efter flera års hårt utvecklingsarbete och fabriksbyggande levererades den första iCell Skivan i början av september 2015.

Milstolpar

2009-06-09
iCell grundas av entreprenörerna
Roger Gudmundsäter och Mikael Månsson

2009-12-01
Beslut att bygga fabriken för iCell Lösull

2010-10-26
Första spadtaget i Älvdalen i hjärtat av Dalarna

2011-04-15
Byggstart etapp 1, iCell Lösull

2012-05-29
Invigning etapp 1, tillverkningsstart iCell Lösull

2012-12-01
ETA godkännande iCell Lösull

2013-12-19
Beslut etapp 2, iCell Skiva

2014-05-01
Byggstart etapp 2, iCell Skiva

2015-09-04
Första leverans, iCell Skiva

Mer om iCell

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering