iCell Såg – Hur slipa och såga

2019-06-24
Slipa

När sågen eller kniven känns slö kan den lätt slipas med det medföljande brynet. Håll sågen med handtaget mot dig och eggen uppåt. Sätt brynet vid sågens botten, vinkla brynet åt vänster, så att skärpstålet ligger mot den icke vågiga delen av eggen och för den mot dess spets. Alltid i samma riktning och hela tiden med kontakt med eggen (skrapljud). Upprepa 2-5 gånger. Brynet är utformat så att det hindrar handen från att glida ned på kniven eller sågen.

Såga / Skära

Ett stabilt underlag underlättar sågning/delning av skiva. Placera såg mot skivan med så låg vinkel som möjligt (handtaget nära skiva) och såga längs med skivan med långa jämna drag.

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

cooperates with KTHX-Floc follow us at