iCell är ISO-certifierat!

2018-03-01

Vi är glada och stolta att meddela att iCell är kvalitets- och miljöcertifierade enligt ISO 9001 och ISO 14001. Ytterligare ett viktigt steg för iCell i sin resa mot att bli ledande leverantör av miljövänlig isolering. ISO Certifieringen innebär ett metodiskt och mätbart sätt för hantering av ansvarsfullt agerande gentemot kunder, personal och ägare och ett bevis på att iCell tar ansvar för miljön.

Läs mer om vårt ISO kvalitetsarbete

ISO 9001 – KvalitetscertifieringEn internationell standard som bygger på ett antal grundläggande principer inom kvalitetsledning där organisationen ska utgå från kundernas behov och se över de interna arbetssätten för att minska kostnader, öka kvalitén och högre produktivitet

ISO 14001 – MiljöcertifieringEn internationell standard, som utgör grunden för fastställande av miljöledning, för effektivare användning av material, energi och avfallshantering.

More News

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

2011

2010

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

cooperates with KTHX-Floc follow us at