Research and Development

iCell’s research and development team collaborates with the Swedish Royal Institute of Technology. This means that we are at the forefront of process technology and environmental adaptation.

 

iCell insulation science quality

Our own lab for quality control of insulation

iCell has its own modern lab, which is used for regular quality controls. In particular, we test fire and lambda values with traceability after delivery. This attention to detail is your guarantee of an insulation product of the highest quality.

 

 

More About cellulosaisolering

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

cooperates with KTHX-Floc follow us at