iCell Skiva

iCell Skiva, kanske det största som hänt inom isoleringsbranschen sedan 60-talet… 

Vi har sedan 2011 utvecklat en klimatsmart isoleringsskiva för byggnadsbranschen, och nu är iCell Skiva redo för marknaden. Isoleringsskivan används som tilläggsisolering eller inom olika nybyggnationer. iCell Skiva baseras i grunden på samma miljöeffektiva cellulosaisolering som iCell Lösull.

 

iCell Skiva är lätt att hantera, dammar minimalt och inte minst suverän ur arbetsmiljösynpunkt, inget kli, klåda eller andra irritationer – helt enkelt en fröjd för installatören.

Med iCell Skiva går det naturligt att bygga diffusionsöppet, tack vare cellulosaullens hygroskopiska egenskaper. Det finns idag ett flertal erkända leverantörer av isoleringssystem med ångbromsar och vindskydd/underlagstak vilka utvecklats för att bilda en balanserad klimatskärm. Byggnaden andas och blir friskare och sundare.

CE mark   iCell Skiva är CE-märkt.

Bedömningar
iCell Skiva är registrerad hos Byggvarubedömningen (BVB), BASTA och SUNDA HUS miljödata.
Skivorna är dessutom godkända av Svanen för användande i deras konstruktioner.
Byggvarudeklarationen finns som eBVD hos Byggmaterielindustrierna.


 

Storlekar – iCell Skiva för träregel – cc600mm

Yttre mått (mm)st/pktm²/pkt
iCell Skiva W45E (45 x 565 x 1170)127,93
iCell Skiva W70E (70 x 565 x 1170)85,29
iCell Skiva W95E (95 x 565 x 1170)63,97
iCell Skiva W120E (120 x 565 x 1170)53,31
iCell Skiva W145E (145 x 565 x 1170)42,64
iCell Skiva W170E (170 x 565 x 1170)42,64

 

Storlekar – iCell Skiva för stålregel – cc450mm

Yttre mått (mm)st/pktm²/pkt
iCell Skiva M45E (45 x 455 x 1210)126,61
iCell Skiva M70E (70 x 455 x 1210)84,40
iCell Skiva M95E (95 x 455 x 1210)63,30
iCell Skiva M120E (120 x 455 x 1210)52,75
iCell Skiva M145E (145 x 455 x 1210)42,20

 


 

iCell Såg

Det är enkelt att skära i en iCell Skiva och vi rekommenderar speciellt vår egen isoleringssåg utan tänder – iCell Sågen. iCell Sågen har utvecklats tillsammans med Bahco.

iCell Såg - iCell Saw

Mer om cellulosaisolering

Du sparar energi och pengar!

  • iCell nyttjar främst o-cirkulerade tidningar till produktionen.
  • Återvinning av ett ton tidningspapper motsvarar: 19 träd, 4 000 kWh energi, 29000 liter rent vatten, 3 m³ sopor och 30 kg giftigt avfall
Mer om isolering

Kvalitetssäkring

Hela vår verksamhet präglas av ett långt drivet kvalitetsmedvetande. Kvalitetssäkringen är för oss en självklar förutsättning för att kunna leva upp till krav och förväntningar från kunder, myndigheter, organisationer och inte minst vår miljö.

icellqualitycontrolled

samarbetar med KTHX-Floc följ oss på

Miljöfördelar med iCell cellulosaisolering